Vi samarbeider med Mosjøen Camping AS. Se www.mosjoencamping.no for nærmere informasjon.

030-1campingen 017campingen 018campingen 0197

© Mosjøen Hotell AS 2018 - VOllanvegen 35, 8663 Mosjøen, Norway - post@mosjoenhotell.no +47 75171155